VIRTUAL TRAINING CLASS : CUSTOMER CENTRIC DESIGN THINKING

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 บริษัท BPS จัดอบรมความรู้ให้กับพนักงานด้านบัญชี การเงิน ที่ไปปฏิบัติงานให้กับศูนย์บริการงานบัญชีของ ปตท. ในหลักสูตร VIRTUAL TRAINING CLASS : CUSTOMER CENTRIC DESIGN THINKING โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งมีประสบการณ์มาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้พนักงาน สามารถสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Centric Mindset) เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กร โดยการเข้าใจจุดที่ลูกค้าต้องการ (Pain Point) แล้วใช้คุณค่าของการให้บริการที่ดี (Service Mindset Value) และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของแต่ละแผนกตลอดเส้นทางการให้บริการลูกค้า ผ่านกระบวนการการแก้ปัญหาเชิง Design Thinking จากหลักสูตรนี้สามารถทำให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผ่านเครื่องมือด้าน Design Thinking และได้ Idea ในการนำไปประยุกต์กับการทำงานได้ต่อไป

live home 3d pro crack master pdf editor crack

We use cookies to improve performance. And good experience in using your website You can learn more details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on “Privacy Policy”. Moreover you can manage your own privacy by clicking on setting

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by on / off. Cookies of each type as required, except essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บนี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

Save