BPS พาเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คืออะไร?

“พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันสามารถเป็นพลังงานทางเลือกแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงถือได้ว่าพลังงานหมุนเวียนนี้เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในยุคปัจจุบันเราจะเห็นการตื่นตัวของสังคมโลกที่หันมาให้ความสนใจพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น เราลองมาดูกันว่าพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ มีอะไรกันบ้าง ?” พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) – หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “เซลล์สุริยะ” (Solar Cell) ใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นตัวที่ผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังงานความร้อนเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ไม่จำกัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์และรักษาง่าย แต่มีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนมีอายุการใช้งานต่ำ เช่นแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงาน พลังงานลม (Wind Energy) – เป็นหนึ่งในพลังงานที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ที่นำมาใช้ตั้งแต่ 5,000 ปีก่อน พลังงานลม เป็นแหล่งพลังงานทดแทนของโลกที่มีอัตราเติบโตสูงสุด ยังมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับพลังงานอื่น ๆ ประโยชน์หลักแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่กังหันลมเพื่อการสูบน้ำ กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานลมเพื่อการระบายอากาศหลังคา แต่ยังมีการลงทุนที่สูง เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล แหล่งที่เหมาะสมมีอยู่จำกัดและเหมาะกับบางช่วงเวลาหรือฤดูกาล พลังงานน้ำ (Hydroelectric Energy) – มนุษย์เราได้นำพลังงานจากกระแสน้ำมาใช้เป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้ว […]

BPS Town Hall 2565

กลับมาอีกครั้ง กับการ Town Hall ของบริษัท BPS โดยในปีนี้เรากลับมาพบกันวันที่ 16 ธ.ค 2565 ในทีมงาน From Resilience to Reinforcement 2023  ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ BPS ได้เชิญวิทยากรจากสถาบัน Professional Academy โดยครูน้ำฝนและครูดอย มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Impressive Communication สื่อสารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง แสดงออกซึ่งมารยาทที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน นอกเหนือจากเก่งงานแล้ว ยิ่งสื่อสารได้ยอดเยี่ยมด้วย ก็ยิ่งจะทำให้สำเร็จทั้งงาน สื่อสารได้ทั้งใจ  และจากนั้นพี่วิกานดา คล้ายเงิน GM ของ BPS ได้มาสื่อความการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมารวมถึงทิศทางในอนาคตที่จะบริษัทจะดำเนินการต่อไป รวมถึงการตอบคำถามต่างๆ Q&A  สุดท้ายเป็นการจับฉลากของขวัญให้กับพนักงานโดยในปีนี้มีของรางวัลมากมายให้กับพนักงาน

มอบของที่ระลึกให้พนักงาน BPS ประจำปี 2566

ด้วยพนักงานของ BPS มีอายุงานครบกำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อให้พนักงานได้ผลิตผลงานที่ดีให้แก่องค์กรต่อไป  BPS จึงมีการมอบของที่ระลึกให้พนักงานทั้ง 2 ราย ประจำปี 2565 เป็นการตอบแทนความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการทำงานมาตลอด 25 ปี BPS ขอชอบคุณพนักงานอย่างจริงใจ มา ณ โอกาสนี้

อบรมพัฒนาหลักสูตร PDPA 2022

วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2565 บริษัท BPS จัดอบรมความรู้ให้กับพนักงานด้านบัญชี การเงิน ที่ไปปฏิบัติงานให้กับศูนย์บริการงานบัญชีของ ปตท. ในหลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลองค์กร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณกฤษฎา ธานีรัตน์ และคุณริศรา ใจมาตร์ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้พนักงาน หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร (Data Principles) ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basic for Processing Personal Data) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights) หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญและสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเอกสารที่เพื่อให้สอดคล้องตาม PDPA สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบและสอดคล้องตามกฎหมาย

Resilient BPS……Release your stress Refresh your mind

แล้วเราก็กลับมาพบกันทุกปี…ชาว BPS มาพบปะกันบน on line ในงาน Town Hall ประจำปีในชื่องาน Resilient BPS……Release your stress Refresh your mind วันที่ 9 ธ.ค 64 เปิดงานโดยคุณวิกานดา คล้ายเงิน General Manager ของ BPS โดย Agenda ของวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายจากนักจิตวิทยาองค์กรจากสถาบัน Istrong ที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจ Work From Home อย่างไรให้ไม่เครียด เนื้อหาแน่นๆ 3 ชั่วโมงเพื่อช่วยไขข้อข้องใจเรื่องความเครียด Part ต่อมาเป็นการ Town Hall จาก GM ของ BPS สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และแผนกลยุทธ์ในปีต่อไปที่จะดำเนินการ พร้อมตอบคำถามต่างๆ จากชาว BPS I am working hard […]

การทำข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน

MOU ระหว่างบริษัท BPS / บริษัท KEEN PROFILE / INTELLIGENT LINK เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด โดยคุณวิกานดา คล้ายเงิน GM of BUSINESS PROFESSIONAL SOLUTIONS RECRUITMENT CO.,LTD. บริษัท คีน โปรไฟล์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณธนะสิทธิ์ กิตติแสงสุวรรณ MD of KEEN PROFILE (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท อินเทลลิเจนท์ ลิงค์ จำกัด (INTELLIGENT LINK CO.,LTD.) โดย คุณสุชาดี อิทธิจรูญ […]

Long Service Award 2564 มอบของที่ระลึกครบอายุงานของพนักงาน BPS

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 บริษัท BPS โดย คุณวิกานดา คล้ายเงิน (General Manager) ได้มอบของที่ระลึกครบอายุการทำงานให้แก่พนักงาน BPS เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริม Employee Engagement โดยของที่ระลึกที่บริษัทได้ดำเนินการมอบให้พนักงานเป็นสร้อยคอทองคำ เพื่อเป็นการขอบคุณ และตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวของ BPS และกลุ่ม ปตท. และหวังว่าพนักงานจะเป็นกำลังสำคัญ และเติบโตไปพร้อมๆ กับ BPS ต่อไปอย่างยั่งยืน

VIRTUAL TRAINING CLASS : CUSTOMER CENTRIC DESIGN THINKING

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 บริษัท BPS จัดอบรมความรู้ให้กับพนักงานด้านบัญชี การเงิน ที่ไปปฏิบัติงานให้กับศูนย์บริการงานบัญชีของ ปตท. ในหลักสูตร VIRTUAL TRAINING CLASS : CUSTOMER CENTRIC DESIGN THINKING โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งมีประสบการณ์มาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้พนักงาน สามารถสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Centric Mindset) เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กร โดยการเข้าใจจุดที่ลูกค้าต้องการ (Pain Point) แล้วใช้คุณค่าของการให้บริการที่ดี (Service Mindset Value) และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของแต่ละแผนกตลอดเส้นทางการให้บริการลูกค้า ผ่านกระบวนการการแก้ปัญหาเชิง Design Thinking จากหลักสูตรนี้สามารถทำให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผ่านเครื่องมือด้าน Design Thinking และได้ Idea ในการนำไปประยุกต์กับการทำงานได้ต่อไป live home 3d pro crack master pdf […]

Long Service Award 2563 มอบของที่ระลึกครบอายุงานของพนักงาน BPS

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 บริษัท BPS โดย คุณวิกานดา คล้ายเงิน (General Manager) ได้มอบของที่ระลึกครบอายุการทำงานให้แก่พนักงานจำนวน 9 ราย ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริม Engagement ของพนักงาน โดยของที่ระลึกที่บริษัทได้ดำเนินการมอบให้พนักงานเป็นสร้อยคอทองคำ และจี้ทองคำ เนื่องจากพนักงานได้อยู่ร่วมกับครอบครัว BPS และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทตลอดมา และหวังว่าพนักงานทุกคนจะเป็นกำลังที่มั่นคง และเติบโตพร้อมๆ ไปกับ BPS อย่างยั่งยืนตลอดไป nero backitup crack live home 3d pro crack kasperksy internet security crack serial number adobe illustrator cs6 lisensi avast cleanup premium avast password license key license avast […]

The Power of BPS The Power within YOU

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ The Synergy Hall อาคาร Enco C ชั้น 6 โดยคุณวิกานดา คล้ายเงิน (General Manager) ของบริษัท BPS ได้จัดงาน The Power of BPS The Power within YOUพบปะประจำปี กับพนักงานก่อนจะเข้าสู่ปี 2021 หรือ 2564 และได้เชิญ โค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลุกพลังใจเพิ่มไฟในการทำงาน ให้กับพนักงานทั้งหมดของ BPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำให้พนักงานมีทัศนคติบวกต่อการทำงานและรักองค์กรมากขึ้น ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน และนอกจากนั้นแล้วยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากศูนย์การค้า Mixt จตุจักร ที่ได้ใจดีส่งของขวัญจับฉลากมาให้พนักงาน รวมถึงเป็นการสร้างสีสันใก้แก่งานเพิ่มเติม จากนั้น GM […]

1 2

We use cookies to improve performance. And good experience in using your website You can learn more details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on “Privacy Policy”. Moreover you can manage your own privacy by clicking on setting

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by on / off. Cookies of each type as required, except essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บนี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

Save